Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления КМУ / Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, повязаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, ...

Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, повязаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, ...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 1999 р. N 753
Київ
Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 346 від 11.05.2005 N 319 від 15.03.2006 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 346 від 11.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319 від 15.03.2006 )
2. Уповноважити Національну комісію регулювання електроенергетики в тримісячний термін затвердити умови та правила здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійні умови), ліцензування яких належить до компетенції Комісії.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1999 р. N 753
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
( Назва Положення в редакції Постанови КМ N 346 від 11.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319 від 15.03.2006 )
1. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання, поновлення дії та обліку ліцензій, виданих Національною комісією регулювання електроенергетики (далі - Комісія).
2. Без ліцензії можуть здійснюватися:
виробництво електричної енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами).
( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
3. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає до Комісії заяву за формою згідно з додатком 1.
4. У заяві зазначаються:
відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;
місце здійснення діяльності (якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, здійснюється у кількох територіально відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у заяві зазначаються їх адреси);
вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;
встановлена потужність та річні обсяги;
термін дії ліцензії.
5. До заяви додаються такі документи:
громадянами-підприємцями - копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
документи, що підтверджують: достатність у суб'єкта підприємницької діяльності власних коштів; можливість додержання інших показників та вимог, що обмежують ризики операцій на оптовому ринку електроенергії, згідно з нормативами, встановленими Комісією; можливість здійснення заявником даного виду діяльності відповідно до умов та правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов);
( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
копія документа, що підтверджує право користування майном, яке забезпечує виконання умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов);
документ про внесення плати за видачу ліцензії.
Без надання зазначених документів заява не розглядається.
6. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви та відповідних документів. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов).
7. Ліцензія оформляється на бланку єдиного зразка, який є документом суворої звітності.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
8. У ліцензії зазначаються:
найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;
вид діяльності, на яку видається ліцензія;
( Абзац п'ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 ) ( Абзац шостий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії;
( Абзац сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
термін дії ліцензії.
( Абзац восьмий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
Ліцензія підписується головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.
Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам забороняється.
Термін дії ліцензії встановлюється Комісією, але не може бути меншим, ніж 3 роки.
Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу.
( Абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі:
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;
неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької діяльності відповідно до умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов).
У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке видається (надсилається) заявникові у письмовій формі у термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви, зазначаються підстави відмови.
9. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це Комісію та подати заяву про видачу дубліката ліцензії за формою згідно з додатком 3.
Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 10-денний термін після подання відповідної заяви.
( Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
Дублікат ліцензії підписується головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.
У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві на видачу дубліката ліцензії, з відповідними даними, зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.
У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається (надсилається) заявникові в письмовій формі у 10-денний термін після прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави відмови.
10. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:
місцезнаходження юридичної особи;
найменування юридичної особи;
( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю;
місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
Переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо ця зміна виникла у зв'язку з розширенням ліцензіатом території своєї діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені для видачі ліцензії.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати Комісії заяву на переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 4.
До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені зміни. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах.
Без надання відповідних документів заява не розглядається.
Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами. До проведення цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.
Переоформлена ліцензія підписується головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.
У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії повертається до Комісії і зберігається у справі.
У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.
11. Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.
Заява подається не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну дії ліцензії за формою згідно з додатком 5.
До заяви додаються документи, визначені пунктом 5 цього Положення.
Без надання відповідних документів заява не розглядається.
Про продовження дії ліцензії у відповідній її графі робиться відмітка, яка підписується головою Комісії або членом Комісії, що виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.
У продовженні дії ліцензії може бути відмовлено у разі порушення терміну подання відповідної заяви або виявлення розбіжностей у документах, що додаються до заяви, з відомостями, зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.
12. Комісія має право зупинити дію ліцензії у разі:
( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов);
невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання рішень Комісії щодо додержання умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов).
( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, Комісія приймає рішення про поновлення її дії.
Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає Комісія.
Комісія має право анулювати ліцензію у разі:
подання заяви суб'єктом підприємницької діяльності;
виявлення недостовірних відомостей у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;
передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій особі;
неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
державної реєстрації припинення цивільної правоздатності суб'єкта підприємницької діяльності;
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )( Абзац тринадцятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )
повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 319 від 15.03.2006 )( Абзац п'ятнадцятий виключено на підставі Постанови КМ N 319 від 15.03.2006 )
Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання видається (надсилається) у письмовій формі суб'єкту підприємницької діяльності у 5-денний термін.
Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного рішення.
13. Комісія веде книгу обліку виданих ліцензій за формою згідно з додатком 6.
Діловодство з питань ліцензування здійснюється Комісією окремо щодо кожного суб'єкта підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі документи, подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а також відомості про суб'єкт підприємницької діяльності.
Комісія веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до Єдиного ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за встановленою формою.
14. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов) здійснюється Комісією.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
15. Відповідно до законодавства:
Комісія несе відповідальність за недотримання порядку видачі ліцензій;
заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у заяві про видачу ліцензії, видачу дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії, продовження терміну дії ліцензії та доданих до неї документів.

Додаток 1
до Положення про порядок видачі
Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної
енергії
ЗАЯВА
на отримання ліцензії
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон,
__________________________________________________________________
факс, телекс)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
__________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
місце здійснення діяльності ______________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
розрахунковий рахунок N ____________________ в ___________________
__________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
валютний рахунок N __________________________ в __________________
__________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
просить видати ліцензію на здійснення такого виду діяльності:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
встановлена потужність ___________________________________________
річні обсяги _____________________________________________________
Термін дії ліцензії ______________________________________________
Надана у заяві інформація - достовірна.
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами здійснення
підприємницької діяльності  ознайомлений  і  зобов'язуюсь  їх
виконувати.
Перелік документів, що додаються: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ ___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ ___ р. N _____
____________________   ____________ __________________________
(посада особи, яка     (підпис)   (прізвище та ініціали)
прийняла заяву)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 ) ( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 346 від 11.05.2005 )

Додаток 3
до Положення про порядок видачі
Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної
енергії
ЗАЯВА
на отримання дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон,
__________________________________________________________________
факс, телекс)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
__________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
__________________________________________________________________
вид підприємницької діяльності, на здійснення якої було видано
ліцензію,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
(зазначити причини)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"____" ____________________ ____ р.
Дата і номер реєстрації заяви  "____" __________ ___ р. N ______
____________________  _______________ __________________________
(посада особи, яка    (підпис)    (прізвище та ініціали)
прийняла заяву)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )

Додаток 4
до Положення про порядок видачі
Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної
енергії
ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс,
__________________________________________________________________
телекс)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
__________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
місце здійснення діяльності ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію, _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі та термін дії ліцензії _______________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
__________________________________________________________________
(зазначити причину)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _____________ ___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "____" ______________ ___ р. N ____
_______________________  ______________ ________________________
(посада особи, яка     (підпис)   (прізвище та ініціали)
прийняла заяву)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )

Додаток 5
до Положення про порядок видачі
Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної
енергії
ЗАЯВА
на продовження дії ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон,
__________________________________________________________________
факс, телекс)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
__________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
місце здійснення діяльності ______________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить продовжити дію ліцензії __________________________________
__________________________________________________________________
(на який термін)
Перелік документів, що додаються: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"____" _______________ ___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "____" ___________ ___ р. N _______
__________________  __________________  ________________________
(посада особи, яка    (підпис)     (прізвище та ініціали)
прийняла заяву
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )

Додаток 6
до Положення про порядок видачі
Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної
енергії
КНИГА
обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності національною комісією регулювання електроенергетики
 
N
пп
Реєст-
рацій-
ний
номер
ліцен-
зії та
дата
її ви-
дачі
Вид під-
приємни-
кої дія-
льності,
на який
видаєть-
ся лі-
цензія,
код
ліцензії
Прізвище,
ім'я та
по бать-
кові
громадя-
нина-
підприєм-
ця або
наймену-
вання
юридичної
особи
Юридич-
на
адреса
суб'єк-
та під-
приєм-
ницької
діяль-
ності,
телефон
Орган
державної
реєстра-
ції, дата
і номер
свідоцтва
про
державну
реєстра-
цію
Ідентифі-
каційний
код
(іденти-
фікацій-
ний
номер
платника
податків
та інших
обов'яз-
кових
платежів)
Орга-
ніза-
ційно-
право-
ва
форма
Тер-
мін
дії
лі-
цен-
зії
Дата
ви-
дачі
лі-
цен-
зії
Відмі-
тка
про
зупи-
нення
дії
або
анулю-
вання
ліцен-
зії
Відмі-
тка
про
понов-
лення
дії
ліцен-
зії
Відмі-
тка
про
оформ-
лення
ліцен-
зії
Відмі-
тка
про
видачу
дублі-
ката
ліцен-
зії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 11.05.2005 )
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.