Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій НКРЕ на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, N 1305

Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій НКРЕ на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, N 1305


                             Герб України                             
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
N 1305 від 06.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 жовтня 1999 р.
vd991006 vn1305 за N 738/4031

Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на
здійснення окремих видів підприємницької діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 804 ( z0486-00 ) від 01.08.2000 N 845 ( z0566-00 ) від 15.08.2000 N 227 ( z0296-02 ) від 06.03.2002 N 786 ( z0629-02 ) від 17.07.2002 N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 N 448 ( z0534-06 ) від 13.04.2006 N 541 ( z0575-06 ) від 26.04.2006 }

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня
1995 року N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (із змінами та доповненнями, внесеними
Указами Президента України від 21.04.98 N 335/98 та від 01.02.99
N 108/99) та Положення про порядок видачі Національною комісією
регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності,
пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 1999 року N 753 ( 753-99-п ), Національна комісія
регулювання електроенергетики П О С Т А Н О В Л Я Є: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності (додається). 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від
15.11.95 N 9 ( z0076-96 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм
власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
16.02.96 за N 76/1101, та від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ) "Про
внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності
ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної
енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.09.98 за
N 601/3041. 3. Управлінню справами (Донченко В.Г.) забезпечити
виготовлення бланків ліцензій за встановленою формою. 4. Управлінню ліцензування (Васильєва Л.П.), Юридичному
управлінню (Самборська О.Я.), Відділу територіальних представництв
(Красюк К.А.) підготувати пропозиції та методичні матеріали щодо
проведення заміни бланків ліцензій та перереєстрації ліцензій. 5. Управлінню ліцензування (Васильєва Л.П.) забезпечити
державну реєстрацію цієї постанови в Міністерстві юстиції України. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Управління ліцензування (Васильєва Л.П.).
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
06.10.99 N 1305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 1999 р.
за N 738/4031
Інструкція
про порядок видачі ліцензій Національною комісією
регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності (далі - Інструкція) розроблена
відповідно до Указу Президента України від 17.11.98 N 1257/98 "Про
запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у
сфері природних монополій" та Положення про порядок видачі
Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на
провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та
постачанням електричної енергії (далі - Положення), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 року
N 753 ( 753-99-п ). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) 1.2. Відповідно до встановлених НКРЕ умов і правил здійснення
певного виду підприємницької діяльності суб'єкти підприємницької
діяльності на ринку електричної енергії можуть займати монопольне
становище або здійснювати свою діяльність в умовах конкуренції.
( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 ) 1.3. Дія розділів 7 - 9 Інструкції не поширюється на
ліцензіатів, що здійснюють постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на закріпленій території. Порядок
застосування санкцій до таких ліцензіатів установлюється Кабінетом
Міністрів України. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.3 згідно з
Постановою Нацкомелектроенергетики N 845 ( z0566-00 ) від
15.08.2000 ) 1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який
видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому
певного виду підприємницької діяльності протягом установленого
строку; ліцензійні умови - встановлені НКРЕ умови і правила,
виконання яких є обов'язковим при здійсненні зазначеного в
ліцензії виду підприємницької діяльності; ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований відповідно до умов державної реєстрації, який
отримав ліцензію і має право займатися зазначеним у ліцензії
певним видом підприємницької діяльності та зобов'язаний
дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ; порушення - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає
на встановлені НКРЕ ліцензійні умови та рішення НКРЕ і за яку
законодавством, цією Інструкцією та ліцензійними умовами
передбачено зупинення дії ліцензії; повторне порушення - порушення ліцензійних умов, які раніше
допускав ліцензіат і протягом року вчинив його знову; грубе порушення - одноразове порушення ліцензійних умов, яке
свідчить про явне і умисне нехтування їх вимогами з боку
ліцензіата та/або потягло наслідки у вигляді значної шкоди,
завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним
чи фізичним особам; грубим порушенням вважається також невиконання ліцензіатом в
установлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень; найменування юридичної особи - найменування, що повинно
містити: для товариства - вид, назву; для повних та командитних товариств - прізвища (найменування)
учасників товариства; для підприємства - назву (завод, фабрика, майстерня та інші)
і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне) та
інше. місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені. ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
2. Порядок видачі ліцензії 2.1. Ліцензія видається НКРЕ окремо на кожний вид діяльності,
а саме: виробництво електроенергії (в обсягах, що перевищують рівень,
який установлюється ліцензійними умовами); передача електроенергії магістральними та міждержавними
електричними мережами; передача електроенергії місцевими (локальними) електричними
мережами; постачання електроенергії за регульованим тарифом; постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; оптове постачання електроенергії;

( Абзац восьмий пункту 2.1 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Абзац дев'ятий пункту 2.1 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Абзац десятий пункту 2.1 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Абзац одинадцятий пункту 2.1 виключено на підставі
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Абзац дванадцятий пункту 2.1 виключено на підставі
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Абзац тринадцятий пункту 2.1 виключено на підставі
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Абзац чотирнадцятий пункту 2.1 виключено на підставі
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
{ Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 541
( z0575-06 ) від 26.04.2006 }
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії. { Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ
N 541 ( z0575-06 ) від 26.04.2006 }
2.2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності подає до НКРЕ заяву за встановленою
формою (додаток 1). 2.3. Заява подається керівником юридичної особи,
громадянином-підприємцем або представником суб'єкта
підприємницької діяльності, повноваження якого засвідчується в
установленому порядку. 2.4. Відомості, що не вміщуються у відповідній графі бланка
заяви, оформлюються окремим додатком до заяви, який підписується
заявником та відповідальною посадовою особою, яка прийняла заяву.
При цьому у відповідній графі робиться запис "додається до заяви",
а в додатку до заяви записується назва відповідної графи. В графі
"Перелік документів, що додаються" робиться запис: "Відповідно до
Переліку документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії". 2.5. До заяви додаються документи згідно з Переліком
документів на певний вид підприємницької діяльності (додатки 2 -
7, 24, 25). { Абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою НКРЕ N 541 ( z0575-06 ) від 26.04.2006 } НКРЕ може запросити від заявника, який має намір здійснювати
діяльність у сфері природних монополій та на суміжних ринках, іншу
інформацію, якщо вона необхідна для розгляду заяви про видачу
ліцензії. ( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
2.6. Вимоги до документів, які надаються заявником: у заяві зазначаються: відомості про заявника: для громадянина-підприємця -
прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким
і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для
юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;
місце здійснення діяльності (якщо підприємницька діяльність, вид
якої підлягає ліцензуванню, здійснюється у кількох територіально
відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у
заяві зазначаються їх адреси); вид діяльності, на який заявник має
намір отримати ліцензію; встановлена потужність та річні обсяги;
термін дії ліцензії; відомості, зазначені у заяві, повинні бути в точній
відповідності з відомостями, зазначеними в свідоцтві про державну
реєстрацію та установчих документах; установчі документи повинні містити у відомостях про предмет
і цілі діяльності вид діяльності, на який заявник має намір
отримати ліцензію; документи, що додаються до заяви на видачу ліцензії,
надаються в 5 примірниках; один із 5 примірників копії документів, які зазначені в
Переліку документів, повинен бути нотаріально посвідчений. кожний екземпляр документів формується в окрему папку в
послідовності, визначеній відповідним Переліком документів
(додатки 2 - 7, 24, 25); { Абзац восьмий пункту 2.6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 541 ( z0575-06 ) від
26.04.2006 } Без надання зазначених у Переліку документів або якщо надані
документи не відповідають вимогам цього пункту, заява не
розглядається, про що НКРЕ повідомляє заявника у 5-денний термін у
письмовій формі.
( Абзац десятий пункту 2.6 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
2.7. НКРЕ приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову
в її видачі в термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви
та відповідних документів. Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим
пунктом термін. 2.8. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка,
підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його
обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕ. ( Пункт 2.8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) 2.9. Термін дії ліцензії встановлюється НКРЕ, але не може
бути меншим ніж 3 роки і залишається незмінним у разі
переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та заміни бланка
ліцензії. 2.10. Ліцензія видається після прийняття рішення про її
видачу. Ліцензіат зобов'язаний провадити ліцензовану діяльність
відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних
умов. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення
якого встановлюють кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження заявленого виду підприємницької діяльності. ( Пункт 2.10 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 )
( Пункт 2.11 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
( Підпункт 2.12 пункту 2 вилучено на підставі Постанови НКРЕ
N 227 ( z0296-02 ) від 06.03.2002 )
2.12. Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам
забороняється. 2.13. У видачі ліцензії може бути відмовлено рішенням НКРЕ у
разі: виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником; недостатності в суб'єкта підприємницької діяльності власних
коштів (активів), неможливості додержання інших показників та
вимог, що обмежують ризики операцій на оптовому ринку
електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів згідно з
нормативами, встановленими НКРЕ; неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької
діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке направляється
заявнику у письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви, зазначаються підстави відмови. 2.14. У разі прийняття рішення НКРЕ про відмову у видачі
ліцензії одноразова плата за її видачу не повертається.
3. Порядок видачі дубліката ліцензії
3.1. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це НКРЕ
та подати заяву про видачу дубліката відповідної ліцензії за
встановленою формою (додаток 15). 3.2. Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької
діяльності в 10-денний термін після подання відповідної заяви. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої
приймається рішення про визнання недійсною ліцензії, що була
втрачена. ( Абзац другий пункту 3.2 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) Дублікат ліцензії підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ,
що виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕ. 3.3. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі
виявлення розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві на
видачу дубліката ліцензії і зазначеними у реєстрі виданих
ліцензій. У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
(надсилається) заявнику в письмовій формі у 10-денний термін після
прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави відмови.
4. Порядок переоформлення ліцензії
4.1. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни: місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи; ( Абзац третій пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
громадянину-підприємцю; місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої
діяльності. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) 4.2. Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії за
встановленою формою (додаток 16). 4.3. До заяви додаються документи: у разі зміни місцезнаходження юридичної особи: копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія установчих документів; копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій; ( Пункт 4.3 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) документ про внесення плати за переоформлення ліцензії; оригінал ліцензії; у разі зміни найменування юридичної особи або у разі зміни
місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої
діяльності; ( Абзац пункту 4.3 в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 ) документи, визначені пунктом 2.5 Інструкції; оригінал ліцензії; у разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
громадянину-підприємцю: документи, що підтверджують зазначені зміни; документ про внесення плати за переоформлення ліцензії; оригінал ліцензії. НКРЕ може запросити від ліцензіата, який здійснює ліцензовану
діяльність у сфері природних монополій та на суміжних ринках, іншу
додаткову інформацію, якщо вона необхідна для розгляду заяви про
переоформлення ліцензії. 4.4. Документи, що додаються до заяви на переоформлення
ліцензії, надаються в 5-ти екземплярах і повинні відповідати
вимогам пункту 2.6 Інструкції. Без надання необхідних документів або якщо надані документи
не відповідають вимогам пункту 2.6 Інструкції, заява не
розглядається. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється в
письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви.
( Абзац третій пункту 4.4 в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 ) 4.5. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з
дня подання заяви разом з відповідними документами. До проведення
цього переоформлення діє раніше видана ліцензія. Переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місця
провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо
ця зміна виникла у зв'язку з розширенням ліцензіатом території
своєї діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені
для видачі ліцензії. До проведення цього переоформлення діє раніше видана
ліцензія. ( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
4.6. У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії
зберігається в НКРЕ у справі ліцензіата. 4.7. Переоформлення ліцензії здійснюється на новому бланку
ліцензії. При цьому: не підлягають зміні вид діяльності, термін дії ліцензії.
( Абзац третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 )

( Абзац четвертий пункту 4.7 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )

4.8. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.
5. Продовження дії ліцензії
5.1. Дія відповідної ліцензії може бути продовжена на новий
термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, яка
подається за формою, встановленою додатком 17, не пізніше ніж за
30 днів до дати закінчення терміну дії ліцензії. 5.2. До заяви додаються документи, визначені пунктом 2.5
Інструкції. 5.3. Документи, які додаються до заяви, повинні відповідати
вимогам пункту 2.6 цієї Інструкції. Без надання необхідних документів або якщо надані документи
не відповідають вимогам пункту 2.6 цієї Інструкції, заява не
розглядається. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється в
письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви.
( Абзац третій пункту 5.3 в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

( Пункт 5.4 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

5.5. У продовженні дії ліцензії може бути відмовлено в разі
порушення терміну подання відповідної заяви або виявлення
розбіжностей у документах, що додаються до заяви, із відомостями,
зазначеними у реєстрі виданих ліцензій, або при наявності порушень
ліцензійних умов, не усунутих у встановлений термін. ( Абзац
перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) У рішенні про відмову в продовженні дії ліцензії, яке
направляється заявнику в письмовій формі в термін не пізніше 30
днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави відмови. Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим
пунктом термін.

( Розділ 5-1 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

{ Розділ 6 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 448 ( z0534-06 ) від
13.04.2006 }

7. Порядок зупинення дії ліцензії
7.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі:

( Абзац другий пункту 7.1 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 )

порушення ліцензіатом ліцензійних умов; невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових для
виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

( Пункт 7.2 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

7.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов
та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ У разі виявлення під час перевірки або в матеріалах звітності
порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення
виявлених порушень у визначений термін або рішення про зупинення
дії ліцензії. Підставою для прийняття рішення НКРЕ про усунення виявлених
порушень або зупинення дії ліцензії є також невиконання у
визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують
виявлені порушення. У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії зазначаються: повне найменування і поштові реквізити НКРЕ та ліцензіата,
якому направляється рішення про усунення порушень або рішення про
зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення
відповідного рішення; обставини, на підставі яких винесене відповідне рішення НКРЕ,
докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні
нормативні акти; вимоги НКРЕ та термін їх виконання; сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за
видачу ліцензії (якщо є така заборгованість); перелік документів, що додаються. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його
обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним
листом чи вручається під розписку. Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень
або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані
вимоги НКРЕ в установлений термін. НКРЕ може продовжити термін усунення порушення, якщо
ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані
підстави, про які ліцензіат протягом періоду, встановленого для
усунення порушень, письмово повідомив НКРЕ. Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ
підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата -
юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та
надсилається НКРЕ рекомендованим або цінним листом чи вручається
відповідальній особі секретаріату під розписку в установлений
термін. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у
письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ
такого рішення. Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного
рішення. Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення
порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕ
може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або
грубе порушення ліцензійних умов.

( Пункт 7.4 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

8. Поновлення дії ліцензії

( Пункт 8.1 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

8.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом
періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ
матеріали, які підтверджують усунення порушень. 8.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про
це ліцензіата. 8.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкорегована з
урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної
плати. 8.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу
державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата
для прийняття відповідного рішення.
9. Анулювання ліцензії
9.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі: подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про
анулювання ліцензії; виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення ліцензійних умов; неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, установлених для певного виду господарської діяльності;
( Пункт 9.1 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) державної реєстрації припинення цивільної правоздатності
суб'єкта підприємницької діяльності. ( Пункт 9.1 доповнено абзацом
сьомим згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) 9.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття
рішення про її анулювання або з дати скасування державної
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. 9.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається
(надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з
дня прийняття НКРЕ такого рішення. 9.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до
органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата
в 5-денний термін для прийняття відповідного рішення.
10. Процедурні питання
10.1. Усі питання щодо ліцензування розглядаються виключно на
відкритих засіданнях НКРЕ. 10.2. Гласність у роботі НКРЕ забезпечується шляхом
відкритого обговорення усіх питань, що належать до її компетенції,
у присутності суб'єктів підприємницької діяльності, які подали
заяву НКРЕ на видачу ліцензії, ліцензіатів, суб'єктів, які
користуються їх послугами, представників громадськості та преси, а
також - шляхом публікації у засобах масової інформації рішень НКРЕ
та пояснень з приводу їх прийняття. 10.3. Інформація про місце і час проведення засідань, перелік
питань, що виносяться на розгляд Комісії, публікується в засобах
масової інформації не менше ніж за 5 днів до дати проведення
засідання. На засідання НКРЕ можуть бути запрошені представники
Мінпаливенерго та Антимонопольного комітету України, інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади, якщо при
розгляді питань, що винесені на засідання, необхідна їх участь. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 804
( z0486-00 ) від 01.08.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 227 ( z0296-02 ) від 06.03.2002 )
10.4. На засіданні НКРЕ з розгляду справи про видачу ліцензії
або продовження терміну її дії обов'язково повинні бути присутні
керівник (довірений представник) юридичної особи або
громадянин-підприємець, справа яких розглядається. 10.5. У разі відсутності зазначеної у пункті 10.4 особи на
засіданні НКРЕ відповідна справа не розглядається. 10.6. Розгляд справи може бути поновлено за заявою суб'єкта
підприємницької діяльності. У цьому випадку розгляд відповідної
справи переноситься на повторне засідання НКРЕ. Заява суб'єкта підприємницької діяльності про поновлення
розгляду відповідної справи подається НКРЕ в термін не пізніше 10
днів з дати проведення засідання, на яке було винесено розгляд
відповідної справи. 10.7. У разі відсутності зазначеної у пункті 10.4 особи на
повторному засіданні НКРЕ або прострочення суб'єктом
підприємницької діяльності терміну подання заяви про поновлення
розгляду справи НКРЕ може прийняти відповідне рішення про відмову
у видачі ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії.
11. Облік бланків ліцензій
11.1. Бланк ліцензії є документом суворої звітності. ( Пункт
11.1 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 ) 11.2. НКРЕ забезпечує організацію замовлення, зберігання,
обліку та звітності використання бланків. 11.3. Для обліку бланків НКРЕ призначає відповідальну особу,
яка несе персональну відповідальність за зберігання, використання
та облік бланків. 11.4. Недійсними вважаються бланки: зіпсовані (при виготовленні документа) чи дефектні; викрадені або відсутні з інших причин; у разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії. 11.5. Недійсні бланки (крім викрадених та відсутніх)
підлягають заміні.
12. Діловодство з питань ліцензування
12.1. Національна комісія регулювання електроенергетики веде
книгу обліку виданих ліцензій за встановленою Положенням
( 753-99-п ) формою. 12.2. Діловодство з питань ліцензування здійснюється НКРЕ
окремо по кожному суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна
справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та
реєстраційний номер ліцензії. У справі містяться всі документи,
подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а
також відомості про суб'єкта підприємницької діяльності. 12.3. НКРЕ веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до
Єдиного ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за
формою, встановленою Положенням. 12.4. Після закінчення терміну дії ліцензії чи в разі її
анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому
законодавством порядку.
Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Заява
на видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
тел., факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і _________________________________________________________________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) місце здійснення діяльності _____________________________________,
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
розрахунковий рахунок N __________________ в _____________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) валютний рахунок N _____________________ в _______________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) _________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
встановлена потужність ___________________________________________
річні обсяги _____________________________________________________
Термін дії ліцензії______________________________________________.
Надана в заяві інформація - достовірна.
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження
підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Перелік документів, що додаються: ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N ______
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 2
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на _______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
виробництва електроенергії (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється
ліцензійними умовами)
------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв-| |з/п| |ність| | | |+/0 | |---+------------------------------------------------------+-----| | 1 |Заява | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 2 |Доручення на право представництва заявника | | | |(у разі потреби) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 7 |Опис заявленої діяльності (технічні характеристики | | | |енергогенерувального об'єкта; схема електричних | | | |з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку)| | |---+------------------------------------------------------+-----| | 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єкта | | | |підприємницької діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| |10 |Копія документа, що підтверджує право користування | | | |енергогенерувальним об'єктом | | |---+------------------------------------------------------+-----| |11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | |---+------------------------------------------------------+-----| |12 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.
(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата _____________________
Підпис ______________________ Підпис ___________________
(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 3
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на _______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами
------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв-| |з/п| |ність| | | |+/0 | |---+------------------------------------------------------+-----| | 1 |Заява | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 2 |Доручення на право представництва заявника | | | |(у разі потреби) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 7 |Опис заявленої діяльності (технічна характеристика | | | |мереж; система обліку електроенергії; характеристика | | | |електромереж) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 9 |Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних | | | |витрат електроенергії | | |---+------------------------------------------------------+-----| |10 |Розрахунок тарифів на передачу електроенергії | | |---+------------------------------------------------------+-----| |11 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | | |підприємницької діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| |12 |Річний баланс надходження, розподілу електроенергії | | | |за рівнями напруги | | |---+------------------------------------------------------+-----| |13 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів:___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.
(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ______________________
Підпис ______________________ Підпис ____________________
(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 4
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви про _______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії або внесення змін до
ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності)
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами
------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв-| |з/п| |ність| | | |+/0 | |---+------------------------------------------------------+-----| | 1 |Заява | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 2 |Доручення на право представництва заявника | | | |(у разі потреби) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 7 |Опис заявленої діяльності (річний баланс надходження, | | | |розподілу та обсягів власного споживання | | | |електроенергії за рівнями напруги; опис систем обліку | | | |електроенергії, що використовується заявником, у тому| | | |числі і погодинних; технічна характеристика мереж; | | | |звітні та нормативні витрати ел. енергії за минулий | | | |рік; структура органу диспетчерського управління) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | | |підприємницької діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| |10 |Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних | | | |витрат електроенергії | | |---+------------------------------------------------------+-----| |11 |Розрахунок тарифів на передачу електроенергії за | | | |класами напруги | | |---+------------------------------------------------------+-----| |12 |Опис території здійснення ліцензованої діяльності за | | | |формою, наведеною у додатку 22 Інструкції | | |---+------------------------------------------------------+-----| |13 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | |---+------------------------------------------------------+-----| |14 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.
(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата _____________________
Підпис ______________________ Підпис ___________________
(відповідальної особи) (заявника)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002 )
Додаток 5
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви про _______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії або внесення змін до
ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності)
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв-| |з/п| |ність| | | |+/0 | |---+------------------------------------------------------+-----| | 1 |Заява | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 2 |Доручення на право представництва заявника | | | |(у разі потреби) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 7 |Опис заявленої діяльності (річний обсяг власного | | | |споживання електроенергії за рівнями напруги; опис | | | |системи обліку електроенергії, у тому числі і | | | |погодинних; опис структури органу диспетчерського | | | |управління) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 9 |Розрахунок тарифів на постачання електроенергії | | |---+------------------------------------------------------+-----| |10 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | | |підприємницької діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| |11 |Опис території здійснення ліцензованої діяльності за| | | |формою, наведеною у додатку 23 Інструкції | | |---+------------------------------------------------------+-----| |12 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | |---+------------------------------------------------------+-----| |13 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.
(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________
(відповідальної особи) (заявника)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002 )
Додаток 6
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на _______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв-| |з/п| |ність| | | |+/0 | |---+------------------------------------------------------+-----| | 1 |Заява | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 2 |Доручення на право представництва заявника | | | |(у разі потреби) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 7 |Опис заявленої діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | | |підприємницької діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| |10 |Довідка про відсутність у власності електричних мереж | | |---+------------------------------------------------------+-----| |11 |Довідка про наявність субспоживачів та обсяги річного | | | |споживання електричної енергії основними споживачами | | | |та субспоживачами | | |---+------------------------------------------------------+-----| |12 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | |---+------------------------------------------------------+-----| |13 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.
(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________
(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 7
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на _______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
оптового постачання електроенергії
------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв-| |з/п| |ність| | | |+/0 | |---+------------------------------------------------------+-----| | 1 |Заява | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 2 |Доручення на право представництва заявника | | | |(у разі потреби) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 7 |Опис заявленої діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | |---+------------------------------------------------------+-----| | 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | | |підприємницької діяльності | | |---+------------------------------------------------------+-----| |10 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.
(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________
(відповідальної особи) (заявника)
( Додаток 8 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )
( Додаток 9 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

( Додаток 10 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

( Додаток 11 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

( Додаток 12 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

( Додаток 13 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

( Додаток 14 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

Додаток 15
до пункту 3.1 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Заява
на видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
тел., факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і _________________________________________________________________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, тел., факс)
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
(зазначити причини) __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N _____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 16
до пункту 4.2 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Заява
на переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
тел., факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і _________________________________________________________________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ___________________________,
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі та термін дії ліцензії ______________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
(зазначити причину) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються: ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N _____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 17
до пункту 5.1 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Заява
на продовження дії ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
тел., факс, телекс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і _________________________________________________________________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ___________________________,
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить продовжити дію ліцензії __________________________________
(на який термін) Перелік документів, що додаються: ________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N ____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)

{ Додаток 18 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 448 ( z0534-06 ) від
13.04.2006 }

{ Додаток 19 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 448 ( z0534-06 ) від
13.04.2006 }

Додаток 20
до пункту 2.5 Інструкції про порядок
ліцензування Національною комісією
регулювання електроенергетики певних
видів підприємницької діяльності
Повідомлення у засобах масової інформації про
намір отримати ліцензію
До відома громадськості __________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
тел., факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і __________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) подав до Національної комісії регулювання електроенергетики заяву
про видачу ліцензії з ____________________________________________
(вид заявленої діяльності) за місцем здійснення заявленої діяльності ________________________
(область, район, місто, найменування окремого об'єкта) __________________________________________________________________

( Додаток 21 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 )

Додаток 22
до Інструкції про порядок
видачі ліцензій Національною
комісією регулювання
електроенергетики на
здійснення окремих видів
підприємницької діяльності
____________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)
ТЕРИТОРІЯ
здійснення ліцензованої діяльності * _____________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника на отримання ліцензії)
М.П. Дата
* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має
містити: назву території відповідно до адміністративно-територіального
поділу України, де розташовані місцеві (локальні) електричні
мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії), а в разі
необхідності - будь-які інші відомості, що дасть змогу визначити
територію розташування місцевих (локальних) електричних мереж
ліцензіата (заявника на отримання ліцензії); докладні географічні карти у відповідному масштабі з
нанесенням схем місцевих (локальних) електричних мереж, що
перебувають у власності ліцензіата. Якщо на території здійснення
ліцензованої діяльності ліцензіата розташовані місцеві (локальні)
електричні мережі інших власників, то на карті мають бути
зазначені місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата з
визначенням взаємно узгоджених з іншими власниками мереж точок
розмежування балансової належності.
( Інструкцію доповнено додатком 22 згідно з Постановою НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002 )
Додаток 23
до Інструкції про порядок
видачі ліцензій Національною
комісією регулювання
електроенергетики на
здійснення окремих видів
підприємницької діяльності
_____________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)
ТЕРИТОРІЯ
здійснення ліцензованої діяльності * _____________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника на отримання ліцензії)
М.П. Дата
* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має
містити: назву території відповідно до адміністративно-територіального
поділу України, де розташовані місцеві (локальні) електричні
мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії), та будь-які
інші відомості, які дадуть змогу визначити територію здійснення
ліцензованої діяльності ліцензіата (заявника на отримання
ліцензії); докладні географічні карти у відповідному масштабі з
нанесенням схем місцевих (локальних) електричних мереж, що
перебувають у власності ліцензіата, та мереж інших ліцензіатів з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, які він використовує для постачання електричної
енергії споживачам, розташованим на території здійснення
ліцензованої діяльності. Якщо на цій території розташовані місцеві
(локальні) електричні мережі декількох власників, то на карті
мають бути зазначені місцеві (локальні) електричні мережі
ліцензіата з визначенням взаємно узгоджених з іншими власниками
мереж точок розмежування балансової належності.
( Інструкцію доповнено додатком 23 згідно з Постановою НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002 )

Додаток 24
до пункту 2.5 Інструкції
про порядок видачі ліцензій
Національною комісією
регулювання
електроенергетики
на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності

Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________ліцензії з
(видачу, переоформлення,
продовження дії - потрібне вказати)
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії

------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв- | |з/п | |ність | | | | +/0 | |----+----------------------------------------------------+------| | 1 |Заява | | |----+----------------------------------------------------+------| | 2 |Доручення на право представництва заявника (у разі | | | |потреби) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |----+----------------------------------------------------+------| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію (нотаріально| | | |посвідчена) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 5 |Копії установчих документів (для юридичних осіб), | | | |нотаріально посвідчені | | |----+----------------------------------------------------+------| | 6 |Опис заявленої діяльності (у тому числі перелік | | | |когенераційних установок, які перебувають у | | | |власності заявника, опис системи обліку електричної | | | |та теплової енергії; копія документа, що підтверджує| | | |здійснення центральним органом виконавчої влади у | | | |сфері енергозбереження кваліфікації когенераційної | | | |установки, та копія допуску на право провадження | | | |робіт з комбінованого виробництва теплової і | | | |електричної енергії) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 7 |Копія довідки про включення до ЄДРПОУ або ДРФО | | |----+----------------------------------------------------+------| | 8 |Копія документа, що підтверджує право власності на | | | |когенераційні установки | | |----+----------------------------------------------------+------| | 9 |Копія повідомлення в засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 10 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | | |(для фізичних осіб - підприємців), нотаріально | | | |посвідчена | | ------------------------------------------------------------------ Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник
формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку
послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів_____________________
Усього прийнято _______________________________ документів
(кількість літерами)
Дата ______________________ Дата ___________________________ Підпис ____________________ Підпис _________________________
відповідальної особи заявника
{ Інструкцію доповнено додатком 24 згідно з Постановою НКРЕ N 541
( z0575-06 ) від 26.04.2006 }

Додаток 25
до пункту 2.5 Інструкції
про порядок видачі ліцензій
Національною комісією
регулювання
електроенергетики
на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності

Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________ліцензії з
(видачу, переоформлення,
продовження дії - потрібне вказати)
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях
та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії

------------------------------------------------------------------ | N | Назва документа |Наяв- | |з/п | |ність | | | | +/0 | |----+----------------------------------------------------+------| | 1 |Заява | | |----+----------------------------------------------------+------| | 2 |Доручення на право представництва заявника (у разі | | | |потреби) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 3 |Документ про внесення плати за видачу | | | |(переоформлення) ліцензії | | |----+----------------------------------------------------+------| | 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію (нотаріально| | | |посвідчена) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 5 |Копії установчих документів (для юридичних осіб), | | | |нотаріально посвідчені | | |----+----------------------------------------------------+------| | 6 |Опис заявленої діяльності (перелік основного | | | |обладнання теплогенеруючих об'єктів, які перебувають| | | |у власності або користуванні заявника; опис систем | | | |обліку теплової енергії) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 7 |Копія довідки про включення до ЄДРПОУ або ДРФО | | |----+----------------------------------------------------+------| | 8 |Копія документа, що підтверджує право власності або | | | |користування теплогенеруючих об'єктів | | |----+----------------------------------------------------+------| | 9 |Копія повідомлення в засобах масової інформації про | | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | |----+----------------------------------------------------+------| | 10 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | | |(для фізичних осіб - підприємців), нотаріально | | | |посвідчена | | ------------------------------------------------------------------
Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник
формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку
послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів ______________________
Усього прийнято _______________________________ документів
(кількість літерами)
Дата ______________________ Дата ___________________________ Підпис ____________________ Підпис _________________________"
відповідальної особи заявника
{ Інструкцію доповнено додатком 25 згідно з Постановою НКРЕ N 541
( z0575-06 ) від 26.04.2006 }

Посилання на оригінал на сайті Верховної Ради.

     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.