Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 36 від 12.08.96
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 1996 р.
за N 448/1473
Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 483 від 07.04.99 N 390 від 20.04.2001 N 452 від 13.04.2006 N 1627 від 08.12.2006 )
Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (додаються).
Член Комісії О.Гридасов


Затверджено
постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
N 36 від 12 серпня 1996 року
Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
( Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність" за текстом Умов та Правил у середині речення записано з малої літери згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )

1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ( далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Закону України Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії". ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються чинними.
1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам.
1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:
Ліцензована діяльність Підприємницька діяльність з постачання
електричної енергії за нерегульованим
тарифом, на здійснення якої ліцензіат
отримав право від НКРЕ.
Ліцензія Єдиний документ дозвільного характеру,
який видається НКРЕ і дає право на
здійснення зазначеного в ньому певного
виду підприємницької діяльності протягом
установленого строку.
Споріднене підприємство а) будь-яке підприємство, яке прямо або
опосередковано, повністю або частково
(не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями)
статутного фонду або активами (майном)
іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
управляє частками (акціями, паями)
статутного фонду іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
користується на правах оренди активами
(майном) іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду
або активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково
(не менше ніж 25 відсотків)
перебувають у власності іншого
суб'єкта підприємницької діяльності;
частки (акції, паї) статутного фонду
якого прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж
25 відсотків) перебувають в управлінні
іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково
(не менше ніж 25 відсотків) перебувають
у користуванні на правах оренди іншого
суб'єкта підприємницької діяльності;
в) яке пов'язане з ліцензіатом або з
одним з підприємств, зазначених у
підпунктах "а" та "б" цього визначення,
відносинами контролю відповідно до
статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"
.
Диспетчерське управління Процес управління діяльністю з
виробництва, передачі та постачання
електричної енергії з метою забезпечення
надійної роботи енергосистеми, ведення
режиму навантаження енергетичної системи
згідно з вимогами Нормативних
документів.
Оптовий ринок електричної
енергії України
(далі - ОРЕ)
Ринок, що створюється суб'єктами
господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії на
підставі Договору.
Місцева (локальна)
електрична мережа
Електрична мережа, призначена для
передачі електричної енергії від
магістральної електричної мережі до
споживача.
Грубе порушення Умов та
Правил
Одноразове порушення Умов та Правил,
яке свідчить про явне й умисне
нехтування їх вимогами з боку
ліцензіата та/або призвело до наслідків
у вигляді значної шкоди, завданої
державі, навколишньому природному
середовищу, юридичним чи фізичним
особам; грубим порушенням уважається
також невиконання ліцензіатом у
встановлений строк рішення НКРЕ про
усунення порушень.
Договір між членами Оптового ринку електроенергії Угода сторін, яка визначає
мету та умови діяльності, права,
обов'язки та відповідальність
сторін і погоджується з центральним
органам виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, НКРЕ,
Антимонопольним комітетом України.
Ліцензіат Суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований у встановленому
порядку, який отримав ліцензію на
постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом та зобов'язаний
дотримуватися ліцензійних умов і
виконувати рішення НКРЕ.
Оптовий постачальник Суб'єкт підприємницької діяльності,
який отримав ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності
з оптового постачання електричної
енергії та здійснює оптове постачання
електричної енергії відповідно доДоговору між членами Оптового ринку електроенергії
.
Оптове постачання
електричної енергії
Купівля електричної енергії, формування
її оптової ціни та продаж електричної
енергії за оптовою ціною
енергопостачальникам.
Правила Оптового ринку електричної енергії України Невід'ємна частина Договору між членами Оптового ринку електроенергії
, яка визначає механізм
функціонування Оптового ринку
електричної енергії України, порядок
розподілу навантажень між генеруючими
джерелами, правила формування ринкової
ціни на електричну енергію.
Порушення Умов
та Правил
Дія ліцензіата чи його бездіяльність,
яка посягає на встановлені НКРЕ Умови
та Правила та рішення НКРЕ і за яку
законодавством та цими Умовами та
Правилами передбачено застосування до
нього санкцій.
Повторне порушення
Умов та Правил
Порушення ліцензійних умов, яке раніше
допускав ліцензіат і протягом року
учинив його знову.
( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99, Постановами НКРЕ N 390 від 20.04.2001, N 1627 від 08.12.2006 )

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом можливе при виконанні таких умов:
2.1. Ліцензіат у будь-який час повинен мати лише одну Ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Ця умова не обмежує права ліцензіата мати ліцензії на інші види діяльності.
2.2. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами не повинен займатися ліцензованою діяльністю на території здійснення ним ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
2.3. Ліцензіат разом із Спорідненими підприємствами може здійснювати ліцензовану діяльність в обсягах, що не перевищують 15 відсотків загального обсягу споживання електроенергії в Україні.
2.4. Ліцензіат повинен закуповувати електроенергію в оптового постачальника електричної енергії відповідно до умов його діяльності.
Ліцензіат укладає договір купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії.
Ліцензіат має право постачати електричну енергію, вироблену електроенергетичними потужностями, що перебувають в його власності або в тимчасовому користуванні на умовах оренди, якщо вона не підлягає продажу на Оптовому ринку електричної енергії.
Ліцензіат укладає договір про передачу його електричної енергії до споживачів з власником місцевих (локальних) електромереж.
( Пункт 2.4 в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
2.5. Ліцензіат не здійснює в жодній формі монопольної діяльності, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" та інших актах законодавства, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету та НКРЕ.
( Абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1627 від 08.12.2006 )
Ліцензіат не повинен протидіяти іншим електропостачальникам здійснювати ліцензовану діяльність з постачання електричної енергії.

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності
При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких правил:
3.1. Щодо звітності:
3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку.
3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обгрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту повністю чи частково на період до одного року від дати видачі ліцензії.
( Підпункт 3.1.2 пункту 3 в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.2. Щодо надання та використання інформації:
3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ у тому вигляді і тоді, як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку інформацію, яку НКРЕ буде вважати необхідною для виконання своїх обов'язків.
3.2.2 Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:
банківських реквізитів;
установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).
Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи; відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.
( Абзац четвертий підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1627 від 08.12.2006 )
Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.
У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі.
( Підпункт 3.2.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99, Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил повинні здійснюватись у письмовій формі.
3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним будь-якої іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком випадків:
а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;
б) якщо інформація вже відома громадськості;
в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою НКРЕ або згідно із законодавством України;
г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні дозволеної діяльності, пов'язаної з ліцензованою діяльністю.
3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене підприємство не використовує будь-яку наявну у ліцензіата інформацію для отримання необгрунтованої конкурентної переваги; крім того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок виконання вимог пп.3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення наявної у ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ ліцензіат повинен надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пп.3.2.4, 3.2.5.
3.3. Щодо Диспетчерського управління:
3.3.1. Ліцензіат повинен виконувати всі оперативні команди органів Диспетчерського управління та їх вказівки згідно з нормативно-технічними документами та інструкціями.
( Підпункт 3.3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.3.2. Ліцензіат повинен забезпечити дотримання споживачами оперативно-диспетчерської дисципліни згідно з нормативно-технічними документами та виконання ними всіх вимог, передбачених Правилами користування електричною енергією.
( Підпункт 3.3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.3.3. Ліцензіат повинен надавати органам Диспетчерського управління технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну їм для виконання їх функцій.
3.3.4. Ліцензіат повинен проводити із споживачами роботу з питань Диспетчерського управління, протиаварійних заходів, дотримання режимів споживання електричної енергії та з інших питань згідно з нормативно-технічними документи.
( Підпункт 3.3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.3.5. Ліцензіат повинен передбачити в договорах на користування електричною енергією та в договорах на передачу електричної енергії передачу ліцензіату, що здійснює діяльність з передачі електроенергії Місцевими (локальними) електромережами і має в своїй структурі орган Диспетчерського управління, своїх прав і обов'язків, що стосуються роботи із споживачами, яку він не може самостійно виконувати.
У випадках постачання електроенергії напряму від магістральних та міждержавних електромереж він може передати такі права і обов'язки також безпосередньо центральним органам Диспетчерського управління, що має бути передбачено в договорах на користування електричною енергією та в договорах з центральними органами Диспетчерського управління.
( Абзац другий підпункту 3.3.5 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.4. Щодо дотримання законодавства України та нормативно-технічних документів:
( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.4.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та Нормативними документами.
3.4.2. Ліцензіат повинен дотримуватись Нормативних документів в питаннях забезпечення щодо якості та надійності електропостачання. Нормативні документи можуть переглядатися та доповнюватися НКРЕ та іншими міністерствами і відомствами у встановленому порядку.
3.5. Щодо сплати поточної плати:
3.5.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з актами законодавства.
( Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )( Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )( Пункт 3.6 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.6. Щодо фінансових гарантій
3.6.1. Ліцензіат має право вимагати фінансові гарантії у зв'язку зі своєю ліцензованою діяльністю від суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаних з ним договірними відносинами, згідно із чинним законодавством України.
3.6.2. Ліцензіат повинен надавати фінансові гарантії оптовому постачальнику електричної енергії та ліцензіатам, які передають його електричну енергію, згідно із чинним законодавством України відповідно до укладених договорів.
( Пункт 3.6 в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.7. Щодо роздрібного тарифу:
3.7.1. Система формування тарифу, який застосовується ліцензіатом при розрахунках із споживачами, має бути визначений в договорі на постачання електричної енергії.
3.8. Щодо постачання електричної енергії споживачам:
3.8.1. Ліцензіат здійснює продаж електричної енергії споживачам на договірних засадах.
3.8.2. Ліцензіат згідно з вимогами НКРЕ повинен передбачити в договорах на користування електричною енергією та договорах на передачу електричної енергії зчитування показників лічильників ліцензіатом, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами і має на це право.
3.8.3. Ліцензіат має право надати повноваження суб'єкту підприємницької діяльності, який має ліцензію на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, щодо припинення в порядку, передбаченому Правилами користування електричною енергією, електропостачання будь-якого споживача, якщо дії споживача призвели або можуть призвести до порушення ліцензіатом Умов та Правил.
( Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
3.8.4. У випадку виникнення розбіжностей між ліцензіатом та споживачем або суб'єктом підприємницької діяльності, електромережами якого здійснюється передача електричної енергії, питання, не вирішені шляхом переговорів, передаються на розгляд НКРЕ відповідно до її компетенції.
3.9. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.
( Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99; в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності
НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.
Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ.
( Абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 452 від 13.04.2006 )( Абзац третій розділу 4 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 452 від 13.04.2006 )( Розділ 4 в редакції Постанови НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )( Розділ 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1627 від 08.12.2006 )( Розділ 6 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1627 від 08.12.2006 )( Розділ 7 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1627 від 08.12.2006 )

5. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил
5.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:
а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх ліцензіатів;
б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;
в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи арбітражного суду.
Зміни, внесені у випадках, зазначених у частинах б) та в) цього пункту, повинні відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.
5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності окремого ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших ліцензіатів, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для окремого ліцензіата відповідно змінюються.
Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.
5.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях.
( Умови та правила доповнено розділом згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )

6. Застосування санкцій
6.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності.
6.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку, установленому чинним законодавством.
( Умови та правила доповнено розділом згідно з Постановою НКРЕ N 390 від 20.04.2001 )
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.