Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств

Про затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

       

П О С Т А Н О В А

26.06.2007 N 866

Про затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 342-р "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств (додається).

2. Ця постанова набуває чинності з 1 липня 2007 року.

Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Міністр вугільної
промисловості України
Т.в.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
С.Тітенко


С.ТулубС.Іголкін

(Рішення N 506 від 26.06.2007
про погодження проекту
регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.06.2007 N 866

ПОРЯДОК

встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств

1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств (далі - Порядок) розроблений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 342-р "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств" і визначає механізм установлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств (або їх структурних підрозділів), наведених у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 342-р "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств" (далі - вугледобувні підприємства).

Порядком встановлюється механізм визначення роздрібних тарифів на електроенергію для вугледобувних підприємств у частині обсягів електроенергії, що споживається їх структурними підрозділами, які безпосередньо беруть участь у процесі видобутку вугілля на другому класі напруги.

Алгоритм відрахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії визначається з урахуванням положень цього Порядку.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

розрахунковий місяць - календарний місяць, на який установлюється роздрібний тариф на електроенергію для вугледобувних підприємств;

компенсація втрат - механізм відшкодування ліцензіатам збитків, що виникають від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам;

розпорядник системи розрахунків - спеціальна юридична особа, яка забезпечує функціонування Оптового ринку електричної енергії України в частині формування оптової ринкової ціни та розрахунків платежів за електроенергію.

2. Порядок отримання інформації

2.1. До 10 числа місяця, що передує розрахунковому, Міністерство вугільної промисловості надає зведену інформацію щодо рівнів розрахунків за електричну енергію кожного з вугледобувних підприємств у місяці, що передував попередньому до розрахункового, та наростаючим підсумком, починаючи з першого розрахункового місяця (місяця, з якого почав діяти Порядок), до місяця (включно), що передував попередньому до розрахункового. До зазначеної інформації додаються завірені копії актів звірки розрахунків за електричну енергію між ліцензіатом з постачання електроенергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіат) та вугледобувним підприємством (додаток 1).

2.2. До 10 числа місяця, що передує розрахунковому, енергопостачальні компанії, які здійснюють постачання електроенергії вугледобувним підприємствам, надають інформацію щодо рівнів розрахунків за електричну енергію кожного з вугледобувних підприємств у місяці, що передував попередньому до розрахункового, та наростаючим підсумком, починаючи з першого розрахункового місяця, до місяця (включно), що передував попередньому до розрахункового. До зазначеної інформації додаються завірені копії актів звірки розрахунків за електричну енергію між ліцензіатом з постачання електроенергії за регульованим тарифом та вугледобувним підприємством (додаток 1).

3. Визначення єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для вугледобувних підприємств

3.1. НКРЕ встановлює роздрібні тарифи на електричну енергію на рівні єдиних роздрібних тарифів для споживачів 1 класу напруги відповідного ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом для вугледобувних підприємств відповідно до Переліку, наведеного в додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 342-р.

3.2. 4-го числа місяця, наступного за розрахунковим, споживачу виставляється остаточний рахунок, виходячи з фактичного обсягу спожитої електроенергії та тарифу, з огляду на рівень оплати. Якщо рівень оплати менше ніж 100%, то постачальник електричної енергії за регульованим тарифом при розрахунку використовує єдиний роздрібний тариф для споживачів 2 класу напруги.

3.3. НКРЕ встановлює роздрібні тарифи на електроенергію для вугледобувних підприємств на рівні єдиних роздрібних тарифів для споживачів 1 класу напруги до 25 числа місяця, попереднього розрахунковому, та надсилає відповідним ліцензіатам.

4. Механізм компенсації збитків ліцензіатам від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам

4.1. Компенсація втрат ліцензіата від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (далі - компенсація втрат) по і-му вугледобувному підприємству на розрахунковий місяць визначається за формулою:

        і  і
       К = Е   х (Т  - Т ) - ДЕЛЬТА К      (1),
        м  2 прм   2м  м      м-3
де:
    і
   К  - компенсація втрат ліцензіата в розрахунковому місяці по
   м
і-му вугледобувному підприємству, грн;
    і
   Е   - прогнозований обсяг споживання електричної енергії
   2 прм
і-тим  вугледобувним підприємством на 2 класі напруги, який
визначається  як  договірна   величина   електроспоживання
вугледобувного підприємства в розрахунковому місяці, погоджена
постачальником  електроенергії  за  регульованим  тарифом  та
вугледобувним підприємством, МВт*год.;
   Т  - єдиний роздрібний тариф на електричну енергію для
споживачів ліцензіата на 2 класі напруги (без урахування ПДВ) на
розрахунковий місяць, грн/МВт*год.;
   Т -  роздрібний  тариф  на  електричну  енергію,  який
   м
визначається для вугледобувного підприємства (без урахування ПДВ)
згідно з пунктом 3 Порядку, на розрахунковий місяць, грн/МВт*год.

У зв'язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання електричної енергії від фактичних компенсація втрат має бути скоригована на величину ДЕЛЬТА Кім-3, яка визначається за формулою:

     і   і            і
ДЕЛЬТА К  = Е    х (Т  - Т  )-Е   х (Т   - Т  ) (2),
    м-3  2 пр м-3  2м-3  м-3  2 фм-3  2 м-3  м-3
де:
    і
   Е     - прогнозований обсяг електричної енергії, спожитої
   2 пр м-3
і-тим вугледобувним підприємством на 2 класі напруги в місяці, що
був за два місяці перед розрахунковим, МВт*год.;
    і
   Е    - фактичний обсяг електричної енергії, спожитої і-тим
   2 фм-3
вугледобувним підприємством на 2 класі напруги в місяці, що був за
два місяці перед розрахунковим, МВт*год.;
   Т   - єдиний роздрібний тариф на електричну енергію для
   2м-3
споживачів ліцензіата на 2 класі напруги (без урахування ПДВ) у
місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, грн/МВт*год.;
   Т  - роздрібний тариф на електричну енергію, визначений для
   м-3
вугледобувного підприємства (без урахування ПДВ) згідно з пунктом
3 Порядку, у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим,
грн/МВт*год.

4.2. Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат, визначається за формулою:

                  к  і
                К = S К         (3).
                 і=1 м

S - знак суми.

4.3. Компенсація втрат здійснюється щомісяця за умови прийняття відповідного рішення НКРЕ. Матеріали на отримання компенсації втрат подаються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом, які постачають електричну енергію вугледобувним підприємствам.

4.4. Заява ліцензіата на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам (додаток 2) подається ліцензіатом до територіального представництва НКРЕ до 23 числа місяця, що передує розрахунковому.

До заяви додаються:

розрахунок фактичної суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам у місяці, що був за один місяць до розрахункового (додаток 3);

документи, що підтверджують достовірність наданої інформації по всіх вугледобувних підприємствах (акти звірки фактичних обсягів споживання електроенергії цими підприємствами в місяці, що був за один місяць до розрахункового).

Відповідне територіальне представництво НКРЕ розглядає заяву і розрахунок фактичної суми компенсації втрат. За необхідності територіальне представництво НКРЕ здійснює вибіркову перевірку достовірності наданих документів з виїздом на місце. За результатами розгляду заяви та з урахуванням результатів перевірки територіальне представництво НКРЕ складає акт щодо доцільності надання ліцензіату компенсації втрат і передає цей акт ліцензіату, залишаючи собі копію. Отриманий акт, заяву, розрахунки суми компенсації втрат ліцензіат подає до центрального апарату НКРЕ у п'ятиденний строк.

Ліцензіати до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, надають до центрального апарату НКРЕ розрахунок прогнозованої суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам у розрахунковому місяці (додаток 3).

Якщо подана заява не відповідає типовій формі або документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного її подання після відповідного переоформлення в указаний строк.

4.5. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки виявлено, що ліцензіатом для отримання компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до завищення суми компенсації втрат, НКРЕ може позбавити ліцензіата права отримання компенсації втрат, визначеної на цей розрахунковий період.

4.6. Рішення НКРЕ щодо надання ліцензіатам компенсації втрат оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 2 робочих дні до початку розрахункового періоду:

ліцензіатам;

розпоряднику системи розрахунків ОРЕ;

територіальним представництвам НКРЕ.

4.7. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ враховує суму компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни в розрахунковому місяці.

4.8. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ в розрахунковому місяці щоденно зменшує ліцензіатам розмір платежу за куповану-продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину (1/28, 1/29, 1/31 - у залежності від кількості днів у місяці) місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам.

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці

О.Осадча

Додаток 1

до Порядку встановлення

роздрібних тарифів

на електричну енергію

для вугледобувних

підприємств

АКТ

звірки N _______ від ___________________ року

(дата, місяць, рік)

   між _________________________________________________________
       (повна назва ліцензіата з постачання електричної
           енергії за регульованим тарифом)
та _______________________________________________________________
      (повна назва вугледобувного підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------
| N |              |    За даними   |   За даними   |
| з/п |              | _____________________ | ___________________ |
|   |              | (назва ліцензіата з |(назва вугледобувного|
|   |              | постачання електричної|  підприємства)  |
|   |              |енергії за регульованим|           |
|   |              |    тарифом)    |           |
|   |              |-----------------------+---------------------|
|   |              |   Дт  |  Кт  |  Дт  |  Кт  |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1 |          2    |   3   |  4   |  5   |   6  |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1 |Сальдо на __________________|      |     |     |     |
|   |      (початок місяця) |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |у тому числі:        |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.1 |активна електрична енергія |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.2 |реактивна електрична енергія|      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.3 |пеня за активну       |      |     |     |     |
|   |електричну енергію     |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.4 |пеня за реактивну      |      |     |     |     |
|   |електричну енергію     |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.5 |екологія          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.6 |перевищення договірної   |      |     |     |     |
|   |величини          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2 |Нараховано за період    |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |у тому числі:        |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.1 |активна електрична енергія |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|2.1.1|активна електрична енергія, |      |     |     |     |
|   |кВт*год, у т.ч.       |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|2.1.2|по дифобліку:        |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |пікова зона         |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |півпікова зона       |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |нічна зона         |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.2 |реактивна електрична енергія|      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.3 |пеня за активну електричну |      |     |     |     |
|   |енергію           |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.4 |пеня за реактивну      |      |     |     |     |
|   |електричну енергію     |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.5 |екологія          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.6 |перевищення договірної   |      |     |     |     |
|   |величини          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3 |Сплачено за період     |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |у тому числі:        |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3.1 |активна електрична енергія |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3.2 |реактивна електрична енергія|      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3.3 |пеня за активну електричну |      |     |     |     |
|   |енергію           |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3.4 |пеня за реактивну електричну|      |     |     |     |
|   |енергію           |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3.5 |екологія          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 3.6 |перевищення договірної   |      |     |     |     |
|   |величини          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4 |Сальдо на __________________|      |     |     |     |
|   |(початок наступного місяця) |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|   |у тому числі:        |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4.1 |активна електрична енергія |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4.2 |реактивна електрична енергія|      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4.3 |пеня за активну електричну |      |     |     |     |
|   |енергію           |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4.4 |пеня за реактивну електричну|      |     |     |     |
|   |енергію           |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4.5 |екологія          |      |     |     |     |
|-----+----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| 4.6 |перевищення договірної   |      |     |     |     |
|   |величини          |      |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|% оплати за розрахунковий період  |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|% оплати з урахуванням передоплати |              |
------------------------------------------------------------------
 Директор зі збуту          Керівник організації
 ___________________         _____________________
 (П.І.Б., підпис)           (П.І.Б., підпис)
 Головний бухгалтер    М.П.    Головний бухгалтер   М.П.
 ___________________         _____________________
 (П.І.Б., підпис)           (П.І.Б., підпис)

Додаток 2

до Порядку встановлення

роздрібних тарифів

на електричну енергію

для вугледобувних

підприємств

ЗАЯВА

ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам

__________________________________________________________________
    (назва заявника-ліцензіата з постачання електричної
         енергії за регульованим тарифом)
просить надати  компенсацію  втрат  від здійснення постачання
електричної енергії вугледобувним підприємствам у ____________
(розрахунковий  місяць)  _____________ року на загальну суму
______________________________________________________ грн.
           (цифрами і прописом)
Фактичні втрати від здійснення постачання електричної енергії
вугледобувним підприємствам у ______________ (звітний місяць)
____________ року склали ____________________________________ грн.
                 (цифрами і прописом)

Зобов'язуємося:

вести детальний облік фактичного споживання електричної енергії вугледобувними підприємствами;

надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.

 Керівник організації         ____________________________
                      (П.І.Б., підпис)
 "____" _______ _______ року  М.П.

Додаток 3

до Порядку встановлення

роздрібних тарифів

на електричну енергію

для вугледобувних

підприємств

 ____________________________________
 (повна назва ліцензіата з постачання
 електричної енергії за регульованим
 тарифом)

РОЗРАХУНОК

компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам у ____________ місяці ____ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Тарифна | Клас  | Обсяг споживання |Єдиний роздрібний |Роздрібний тариф|  Розмір  |
| споживачів | група |споживача|  електричної   |  тариф на    | на електричну | компенсації |
|       |    |     |енергії у звітному/|електричну енергію|  енергію,   |  втрат у  |
|       |    |     | розрахунковому  | для споживачів  |встановлений  | звітному/  |
|       |    |     |місяці, МВт*год.  |на 2 класі напруги| НКРЕ для   |розрахунковому|
|       |    |     |          |  у звітному/  |вугледобувних  | місяці, грн |
|       |    |     |          | розрахунковому  |підприємств у  |(ст.1 х ст.2 -|
|       |    |     |          |   місяці*,   | звітному/   | ст.1 х ст.3) |
|       |    |     |          |  грн/МВт*год.  |розрахунковому |       |
|       |    |     |          |         | місяці*,   |       |
|       |    |     |          |         |грн/МВт*год.  |       |
|-------------+--------+---------+-------------------+------------------+----------------+--------------|
|   А   |  Б  |  В  |     1     |     2    |    3    |    4   |
|-------------+--------+---------+-------------------+------------------+----------------+--------------|
|Споживач 1...|1 група | 2 клас |          |         |        |       |
|-------------+--------+---------+-------------------+------------------+----------------+--------------|
| ........... |........|.........|          |         |        |       |
|-------------+--------+---------+-------------------+------------------+----------------+--------------|
| Споживач n |1 група | 2 клас |          |         |        |       |
|-------------+--------+---------+-------------------+------------------+----------------+--------------|
|  Усього  |    |     |          |         |        |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. * без урахування ПДВ.

 Керівник організації            ______________________
                        (П.І.Б., підпис)
               М.П.
 _________________________________
 (П.І.Б. виконавця,
 телефон, підпис)
 _________________________________
 (П.І.Б. виконавця ТП НКРЕ,
 телефон, підпис)
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.