Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Постановление об утверждении порядка расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию для ТЭЦ, ТЕС, АЭС, N 896

Постановление об утверждении порядка расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию для ТЭЦ, ТЕС, АЭС, N 896

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

       

П О С Т А Н О В А

12.10.2005 N 896

Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 N 709 від 25.05.2006 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законами України "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (додається).

Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Міністерство палива
та енергетики України
Міністр
В.КальченкоА.Дашкевич


І.Плачков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

12.10.2005 N 896

ПОРЯДОК

розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС

1. Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (далі - Порядок), розроблено відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Про Національну комісію регулювання електроенергетики України".

2. Дія Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, що мають у власності теплоелектроцентралі (ТЕЦ), теплові електричні станції (ТЕС), атомні електричні станції (АЕС), незалежно від їх відомчої належності та форм власності, які здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

3. Суб'єкти господарювання з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії надають НКРЕ матеріали для затвердження тарифів на відпуск ними електричної та теплової енергії, як правило, на один рік та звітні матеріали за аналогічний період минулого року і очікувані дані за попередній період згідно з додатками "Розрахунок тарифів на виробництво електричної та теплової енергії" (додаток 1) та "Витрати на виробництво одиниці продукції" (додаток 2).

4. Затвердження тарифів на відпуск електричної та теплової енергії на інші терміни можливе за умови прийняття НКРЕ відповідного рішення.

5. Розрахунки тарифу надаються не пізніше, ніж за 90 календарних днів до початку розрахункового періоду.

6. Додатки 1 та 2 до цього Порядку заповнюються відповідно до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", "Про оподаткування прибутку підприємств".

7. Крім додатків 1 та 2 суб'єкти господарювання з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії надають такі матеріали:

пояснювальну записку з детальною інформацією про ліцензіата (встановлена потужність; характеристики обладнання; зміни, що відбулись після останнього перегляду тарифу для ліцензіата, форма власності підприємства) та обґрунтуванням тарифів на електричну та теплову енергію, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності суб'єкта за попередній період та очікувані зміни у прогнозному періоді по статтях і елементах витрат виробничої собівартості, адміністративних та інших операційних витрат;

розрахунки тарифу на кожний місяць розрахункового періоду згідно з додатком "Розрахунок тарифу на виробництво електричної та теплової енергії (місячний)" (додаток 3);

розрахунки питомих витрат умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії (для ТЕЦ та ТЕС) у відповідності до діючих нормативно-технічних документів (ГКД 34.09.108-98 "Методика розподілу витрат палива на теплових електростанціях на відпущену електричну і теплову енергію при їх комбінованому виробництві", ГКД 34.09.151-94 "Перегляд (розробка) енергетичних характеристик устаткування, порядок визначення нормативних витрат та економії палива на енергопідприємствах" та інші);

розрахунок палива на плановий період (у фізичних та грошових одиницях виміру);

форми відомчої статистичної звітності НКРЕ N 1-НКРЕ та N 6-НКРЕ-енерговиробництво за аналогічний період минулого року та за попередній період (очікувані дані);

довідку про середньоспискову чисельність персоналу генеруючого підприємства;

довідку про балансову вартість основних фондів з розбивкою за групами станом на дату затвердження тарифу.

На вимогу Комісії надаються інші додаткові матеріали.

8. У розрахунках тарифів на відпуск електричної та теплової енергії умовно-постійні витрати між видами виробництва розподіляються пропорційно витратам умовного палива на виробництво електричної енергії та на виробництво теплової енергії.

( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 709 від 25.05.2006 )

 

Витрати, пов'язані з транспортуванням та постачанням теплової енергії, до розрахунків тарифів на виробництво електричної та теплової енергії не включаються.

Перехресне субсидіювання одних видів діяльності за рахунок інших не допускається.

9. З розрахунками тарифів надаються:

розшифровки статей витрат виробничої собівартості: "Виробничі послуги", "Сировина та допоміжні матеріали", "Інші витрати";

розшифровки елементів адміністративних витрат: "Матеріальні витрати", "Інші витрати";

розшифровка "Інші операційні витрати";

розшифровка "Інше використання прибутку".

10. Для затвердження тарифів заявник подає до НКРЕ інвестиційну програму, затверджену відповідно до статуту ліцензіата та погоджену з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, яка повинна включати:

інформацію щодо загального техніко-економічного стану ліцензіата на час подання інвестиційної програми;

перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на прогнозний період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на етапи закупівель (квартали);

техніко-економічне обґрунтування необхідності і доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

обґрунтування вартості запланованих робіт;

джерела фінансування інвестиційної програми;

розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

( Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

11. У разі необхідності НКРЕ може ініціювати проведення експертизи інвестиційної програми.

( Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

 

12. Інвестиційна програма має бути пронумерована, прошнурована і завірена підписом уповноваженої посадової особи та печаткою заявника.

( Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

 

13. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Перший примірник та його електронна версія надається центральному апарату НКРЕ, другий - відповідному територіальному представництву, третій - центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, четвертий - залишається у ліцензіата.

( Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

 

14. Звіт щодо виконання інвестиційної програми надається ліцензіатом до центрального апарату НКРЕ та відповідного територіального представництва щоквартально та за підсумками року не пізніше 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

( Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

15. При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми НКРЕ може зменшити діючі тарифи ліцензіата, вилучивши зі структури тарифів невикористані кошти, що були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми на прогнозний період.

( Порядок доповнено пунктом 15 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

16. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснює відповідне територіальне представництво НКРЕ.

( Порядок доповнено пунктом 16 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

 

17. Координацію робіт з контролю за виконанням інвестиційних програм та підготовку матеріалів до розгляду на засіданні Комісії питання щодо їх виконання здійснює відповідний підрозділ центрального апарату НКРЕ.

( Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

 

18. При зростанні планових витрат на виробництво електричної та теплової енергії у порівнянні з відповідним періодом минулого року необхідно надати обґрунтування такого зростання.

19. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або фонду оплати праці суб'єкти господарювання з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії попередньо направляють НКРЕ для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін.

20. У разі неподання інформації в установлені терміни та/або подання недостовірної інформації НКРЕ має право відмовити суб'єкту господарювання з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії у перегляді тарифу або знизити тариф, виходячи з даних звітності, актів перевірок та/або відповідних пояснень і матеріалів.

Начальник відділу ціноутворення
генеруючих підприємств

В.Волошенюк

Додаток 1

до Порядку розрахунку

тарифів на електричну

та теплову енергію,

що виробляється на ТЕЦ,

ТЕС, АЕС

РОЗРАХУНОК

тарифів на виробництво електричної та теплової енергії

Найменування
показників
Одиниця
виміру
Всього
Електроенергія
Теплоенергія
план
поперед-
ній
період
факт
за
анало-
гічн.
період
мину-
лого
року
план
поперед-
ній
період
факт
за
анало-
гічн.
період
мину-
лого
року
план
план
очі
к.
план
очі
к.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Виробнича
собівартість
тис.
грн.

Виробничі послуги
тис.
грн.

Сировина і
допоміжні
матеріали
тис.
грн.

Паливо
тис.
грн.
<;br />
Енергія зі
сторони
тис.
грн.

Витрати на оплату
праці
тис.
грн.

Відрахування до
соціальних фондів
тис.
грн.

Амортизаційні
відрахування
тис.
грн

Інші витрати
тис.
грн.

Адміністративні
витрати
тис.
грн.

Матеріальні
витрати
тис.
грн

Витрати на оплату
праці
тис.
грн.

Відрахування до
соціальних фондів
тис.
грн.

Амортизаційні
відрахування
тис.
грн.

Інші витрати
тис.
грн.

Інші операційні
витрати
тис.
грн.

Соціальний
розвиток
тис.
грн

Розробки та
дослідження
тис.
грн.

Інші
тис.
грн.

Фінансові
результати від
операційної
діяльності
тис.
грн.

Інші (% за
кредит)
тис.
грн.

Всього витрат
тис.
грн.

Фінансові
результати від
звичайної
діяльності
тис.
грн.

Податок на
прибуток
тис.
грн.

Нерозподілений
прибуток
тис.
грн.

в т.ч. дивіденди
тис.
грн.

резервний капітал
тис.
грн.

інше використання
прибутку
тис.
грн.

Товарна продукція
в т.ч.
тис.
грн.

- цільова
надбавка
тис.
грн.

Тариф
коп/кВт
(год

Рентабельність з
цільовою
надбавкою
%

Рентабельність
без цільової
надбавки
%

Довідково:


Виробництво
електричної та
теплової енергії
млн.кВт
.год
тис.
Гкал

Витрати ел.
енергії на власні
потреби
млн.кВт
.год

Корисний відпуск
електричної та
теплової енергії,
у т. ч. :
млн.кВт
.год
тис.
Гкал

- е/е в ОРЕ
млн.кВт
.год

- е/е
енергопостачальни
м компаніям
млн.кВт
.год

- е/е споживачам
за прямими
договорами
млн.кВт
.год

Витрати умовного
палива на
виробництво*
тис.
тонн

Витрати
натурального
палива на
виробництво (для
АЕС)


Питомі витрати
умовного палива
на виробництво:


- нормативні*
г/кВт
.год
кг/Гкал

- за розрахунком*
г/кВт.
год
кг/Гкал

Ціна 1 тонни
умовного палива *
грн.

Ціна натурального
палива, у т.ч.:


газ
грн.

мазут
грн.

вугілля
грн.

інше
грн.

Витрати на
ремонтне
обслуговування
тис.
грн.

Перевідний
коефіцієнт


Встановлена
потужність
МВт
Гкал/
год

Чисельність
персоналу
осіб

_______________

* АЕС не заповнюють.

 Керівник організації  __________________ ___________________
              (підпис)      (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.

Додаток 2

до Порядку розрахунку

тарифів на електричну

та теплову енергію,

що виробляється на ТЕЦ, ТЕС,

АЕС

ВИТРАТИ

на виробництво одиниці продукції

Показник
Одиниця
виміру
Електрична
енергія
Теплова енергія
Затв.
на
поперед.
період
План
Затв.
на
поперед.
період
План
Виробнича собівартість
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Виробничі послуги
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Сировина і допоміжні
матеріали
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Паливо
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Енергія зі сторони
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Оплата праці
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Відрахування до
соціальних фондів
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Амортизаційні
відрахування
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Інші витрати
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Адміністративні витрати
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Матеріальні витрати
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Витрати на оплату праці
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Відрахування на соціальні
заходи
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Амортизаційні
відрахування
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Інші витрати
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Прибуток з виробництва
продукції
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Податок на прибуток
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Дивіденди
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Резервний капітал
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Інше використання
прибутку
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Товарна продукція
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Цільова надбавка
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Тариф
коп/кВт
год
грн./Гкал
Умовно-постійні витрати
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Витрати на паливо
коп/кВт
.год
грн./Гкал
Рентабельність
коп/кВт
.год
грн./Гкал
 Керівник організації  __________________ ___________________
              (підпис)      (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.

Додаток 3

до Порядку розрахунку

тарифів на електричну

та теплову енергію,

що виробляється на ТЕЦ, ТЕС,

АЕС

РОЗРАХУНОК

тарифів на виробництво електричної та теплової енергії (місячний) _______________________________ (місяць розрахункового періоду)

;
Найменування показників
Одиниця
виміру
Всього
план
Електро-
енергія
Тепло-
енергія
1
2
3
4
5
Виробнича собівартість
тис. грн.Виробничі послуги
тис. грн.Сировина і допоміжні
матеріали
тис. грн.Паливо
тис. грн.Енергія зі сторони
тис. грн.Витрати на оплату праці
тис. грн.Відрахування до соціальних
фондів
тис. грн.Амортизаційні відрахування
тис. грнІнші витрати
тис. грн.Адміністративні витрати
тис. грн.Матеріальні витрати
тис. грнВитрати на оплату праці
тис. грн.Відрахування до соціальних
фондів
тис. грн.Амортизаційні відрахування
тис. грн.Інші витрати
тис. грн.Інші операційні витрати
тис. грн.Соціальний розвиток
тис. грн.Розробки та дослідження
тис. грн.Інші
тис. грн.Фінансові результати від
операційної діяльності
тис. грн.Інші (% за кредит)
тис. грн.Всього витрат
тис. грн.Фінансові результати від
звичайної діяльності
тис. грн.Податок на прибуток
тис. грн.Нерозподілений прибуток
тис. грн.в т.ч. дивіденди
тис. грн.резервний капітал
тис. грн.інше використання прибутку
тис. грн.Товарна продукція в т.ч.
тис. грн.- цільова надбавка
тис. грн.Тариф
коп/кВт
.год
грн./ГкалРентабельність з цільовою
надбавкою
%Рентабельність без цільової
надбавки
%Довідково
Виробництво електричної та
теплової енергії
млн.кВт.
год тис.
ГкалВитрати ел. енергії на
власні потреби
млн.кВт.
годКорисний відпуск
електричної та теплової
енергії, у т. ч. :
млн.кВт.
год тис.
Гкал- е/е в ОРЕ
млн.кВт.
год- е/е енергопостачальним
компаніям
млн.кВт.
год- е/е споживачам за прямими
договорами
млн.кВт.
годВитрати умовного палива на
виробництво*
тис. тоннВитрати натурального палива
на виробництво (для АЕС)
тис. тоннПитомі витрати умовного
палива на виробництво:
- нормативні*
г/кВт.год
кг/Гкал- за розрахунком*
г/кВт.год
кг/ГкалЦіна 1 тонни умовного
палива*
грн.Ціна натурального палива, у
т.ч.:
газ
грн.мазут
грн.вугілля
грн.інше
грн.Витрати на ремонтне
обслуговування
тис. грн.Перевідний коефіцієнт
Встановлена потужність
МВт
Гкал/годЧисельність персоналу
осіб_______________

* АЕС не заповнюють

 Керівник організації  __________________ ___________________
              (підпис)      (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.