Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії

Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії                             Герб України                          

   

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

02.11.2005 N 997

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2005 р.
за N 1444/11724


Про затвердження Умов та правил
(ліцензійних умов) провадження господарської
діяльності з комбінованого виробництва
теплової і електричної енергії

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 995 ( z0932-07 ) від 26.07.2007 }

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу" ( 2509-15 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики
України, затвердженого Указом Президента України від 21.04.98
N 335 ( 335/98 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Умови та правила (ліцензійні умови) провадження
господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і
електричної енергії, що додаються.

2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Голова Комісії В.Кальченко

ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич

Голова Антимонопольного
комітету України  О.О.Костусєв

Міністр палива та енергетики
України  І.В.Плачков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
02.11.2005 N 997

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2005 р.
за N 1444/11724


УМОВИ ТА ПРАВИЛА
(ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ)
провадження господарської діяльності
з комбінованого виробництва
теплової і електричної енергії


1. Загальні положення

1.1. Умови та правила (ліцензійні умови) провадження
господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і
електричної енергії (далі - Ліцензійні умови) розроблені
відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу" ( 2509-15 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання при провадженні ними господарської діяльності з
комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні:
кваліфікована когенераційна установка - когенераційна
установка, умови і показники експлуатації якої відповідають
вимогам Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу" ( 2509-15 );
когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за
способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії
або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних
процесів в електричну та теплову енергію;
комбіноване виробництво електричної та теплової енергії
(когенерація) - спосіб одночасного виробництва електричної та
теплової енергії в межах одного технологічного процесу в
результаті спалення палива;
ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав
ліцензію на право провадження господарської діяльності з
комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;
ліцензована діяльність - господарська діяльність з
комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, на право
провадження якої ліцензіат отримав ліцензію;
оптовий постачальник - суб'єкт оптового ринку електричної
енергії, який здійснює оптове постачання електричної енергії
відповідно до договору між членами оптового ринку електроенергії;
оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) -
ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору між
членами оптового ринку електричної енергії;
перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації
виробленої електричної енергії для фінансової підтримки діяльності
з виробництва теплової енергії та навпаки, а також для підтримки
інших видів діяльності в межах однієї компанії або між
спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного
підприємства за рахунок іншого;
Правила оптового ринку електричної енергії України
( v0921227-03 ) - невід'ємна частина договору між членами оптового
ринку електроенергії, яка визначає механізм функціонування
оптового ринку електричної енергії України, порядок розподілу
навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової
ціни на електричну енергію;
споріднене підприємство -
а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності;
користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах "а"
та "б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті
1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 );
централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління - оперативне управління об'єднаною енергетичною
системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з
додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної
енергії споживачам.

2. Умови провадження
ліцензованої діяльності

2.1. Провадження господарської діяльності з комбінованого
виробництва теплової і електричної енергії можливо при виконанні
таких умов:
1) наявності когенераційної установки у власності ліцензіата;
{ Підпункт 2 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 995
( z0932-07 ) від 26.07.2007 }

3) наявності допуску на право провадження робіт з
комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

2.2. Ліцензіат має право безперешкодного доступу до місцевих
(локальних) електричних мереж та продажу виробленої електричної
енергії окремим споживачам за договорами, включаючи право
постачати споживачу електричну енергію в години доби найбільшого
або середнього навантаження електричної мережі (пікові та
напівпікові періоди доби) одночасно (додатково) з основним
постачальником електричної енергії.

2.3. Ліцензіату, що має у власності кваліфіковані
когенераційні установки, у встановленому законодавством України
порядку нарівні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з
виробництва та постачання електричної енергії надається право
продажу всього обсягу або частини виробленої ними електричної
енергії в ОРЕ, місцевим енергопостачальним організаціям, до
електричних мереж яких приєднані когенераційні установки, а також
за договорами зі споживачами на всій території України незалежно
від електричної потужності когенераційної установки за тарифами,
установленими НКРЕ.

2.4. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм
монопольним становищем.

2.5. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне
субсидіювання. Розрахунки тарифів на електричну енергію та на
теплову енергію, що виробляється когенераційними установками,
здійснюються у порядку, установленому НКРЕ.

3. Правила провадження
ліцензованої діяльності

3.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен діяти згідно із законодавством України та
нормативно-технічними документами.

3.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен дотримуватись правил щодо звітності:
1) ліцензіат повинен надавати звітність з господарської
діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної
енергії, визначену НКРЕ в установленому порядку;
2) ліцензіат повинен надавати на вимогу НКРЕ фінансову
звітність з господарської діяльності з комбінованого виробництва
теплової і електричної енергії.

3.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен дотримуватись правил щодо централізованого диспетчерського
управління:
1) ліцензіат з урахуванням режимів теплопостачання повинен
надавати всю робочу електричну потужність когенераційних
установок, що працюють в об'єднаній енергосистемі України,
незалежно від класу напруги підключення, для централізованого
диспетчерського управління. { Абзац перший підпункту 1 пункту 3.3
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 995 ( z0932-07 ) від 26.07.2007 }
Ліцензіат несе відповідальність за достовірність інформації
про робочу електричну потужність та технічні параметри; { Абзац
другий підпункту 1 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 995 ( z0932-07 ) від 26.07.2007 }


2) ліцензіат, когенераційні установки якого підключені до
об'єднаної енергетичної системи України, повинен виконувати всі
оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що
здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління,
відповідно до законодавства України;
3) ліцензіат повинен надавати оптовому постачальнику та
державному підприємству, яке виконує функції диспетчерського
управління об'єднаною енергетичною системою України та
визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, інформацію згідно з Правилами
оптового ринку електричної енергії України ( v0921227-03 ) і
нормативно-технічними документами, яка може бути необхідною для
виконання їх функцій.

3.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен дотримуватись правил щодо будівництва енергетичних споруд
та інших пов'язаних з ними об'єктів - проектування та будівництво
(нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне
переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється відповідно
до законодавства України.

3.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен дотримуватись правил щодо надання та використання
інформації:
1) надавати НКРЕ інформацію про ліцензовану діяльність, яка
необхідна НКРЕ для виконання її обов'язків;
2) повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії:
про зміни в переліку основного обладнання когенераційних
установок, що перебувають у власності ліцензіата, за формою,
наведеною в додатку до цих Ліцензійних умов;
про здійснення кваліфікації когенераційних установок на
кожний наступний рік після спливу строку попередньої кваліфікації;
про зміни в установчих документах, що підлягають державній
реєстрації.
У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом
десяти робочих днів з моменту їх настання подати до НКРЕ
повідомлення в письмовій формі разом з документами, які
підтверджують зазначені зміни;
3) не повинен використовувати наявну в ліцензіата інформацію
для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не
розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використати її для
одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.6. Ліцензіат повинен сплачувати плату за ліцензію згідно з
законодавством України.

3.7. У разі наміру ліцензіата щодо ліквідації, реорганізації
у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також
придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій,
паїв) активів ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для
визначення відповідності зазначених заходів Ліцензійним умовам.

4. Контроль за провадженням
ліцензованої діяльності

Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснює
НКРЕ шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Начальник управління
ліцензування В.Самкова


Додаток
до Умов та правил
(ліцензійних умов)
провадження господарської
діяльності з комбінованого
виробництва теплової
і електричної енергії


ПЕРЕЛІК
когенераційних установок,
які перебувають у власності ліцензіата


------------------------------------------------------------------
|Повна назва| Тип | Котлоагрегати | Турбоагрегати |
| електро- |когенера-|-----------------------+------------------|
| станції, | ційної | N |тип|установ-| вид |N т/а|тип|установ-|
| місцезна- |установки|к/а| | лена |палива| | | лена |
| ходження | | | |теплова |------| | |елект- |
| | | | | потуж- | | | | |рична |
| | | | | ність | | | | |потуж- |
| | | | | | | | | |ність |
|-----------+---------+---+---+--------+---+--+-----+---+--------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Посилання на джерело: офіційний веб-сайт Верховної Ради України

     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.