Закони України

Page of

Законы Украины

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високоефективної когенерації

Документ 2955-IX, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2023

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2955-IX?lang=uk#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) та використання скидного енергопотенціалу

Документ 2509-IV, чинний, поточна редакція – Редакція від 13.11.2021, підстава – 1818-IX

Метою йогоЗаконує створення правових основ для підвищення ефективності використання палива у процесах виробництва енергії або інших технологічних процесах, розвитку та застосування технологій комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, підвищення надійності та безпеки енергопостачання на регіональному рівні, залучення інвестиційного створення когенераційних установок

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про енергетичну ефективність

Документ 1818-IX, чинний, поточна редакція – Прийняття від 21.10.2021

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади відносин, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності при виробництві, транспортуванні, передачі, розподілі, постачанні та споживанні енергії.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ про теплопостачання

Документ 2633-IV, чинний, поточна редакція – Редакція від 13.11.2021, підстава – 1818-IX

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення та удосконалення. ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринок електричної енергії

Документ 2019-VIII, чинний, поточна редакція – Редакція від 09.12.2021, підстава – 1931-IX

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових. відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на довкілля

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативні види палива

Документ 1391-XIV, чинний, поточна редакція – Редакція від 11.11.2021, підстава – 1820-IX

Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобування) та використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи

Документ 187/98-ВР, чинний, поточна редакція – Редакція від 16.10.2020, підстава – 124-IX

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні основи діяльності, пов’язаної з запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробкою, утилізацією та видаленням, знешкодженням та похованням, а також із запобіганням негативному впливу відходів на оточення. природне середовище та здоров’я людини на території України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/187/98-%D0%B2%D1%80#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Документ 1663-IX, чинний, поточна редакція – Прийняття від 15.07.2021

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1663-20#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів

Документ 2480-VI, чинний, поточна редакція – Редакція від 20.08.2021, підстава – 1657-IX

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання та використання земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об’єктів енергетики з метою забезпечення безперебійного функціонування цих об’єктів, раціонального використання земель, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення та господарських об’єктів. впливу можливих аварій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про енергетичну ефективність будівель

Документ 2118-VIII, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.12.2020, підстава – 199-IX

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель та спрямований на зменшення споживання енергії у будинках.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text