Вихідні дані для проектування

Page of

Вихідні дані для проектування

Первинні вихідні дані необхідні для вибору обладнання та проектування когенераційної газопоршневої електростанції (КГЕС):

 • Технічне завдання на проектування (розробляється Замовником спільно з проектувальником під час укладання договору на проектування).
 • Дані про відведення землі на передбачуваній ділянці будівництва – нове будівництво (наявність договору на власність чи оренду землі).
 • Наявні топографічні плани майданчика будівництва та інші дослідні матеріали. Вибір майданчика будівництва повинен визначатися за умовами геологічних вишукувань (у тому числі просідання ґрунтів), місцями підключення до електричних мереж, газових мереж, теплових мереж та ін.
 • Генеральний план підприємства у масштабі М 1:500.
 •  Ситуаційний план підприємства у масштабі М 1:1000 (2000)
 • Наявні плани поверхів та розрізи будівлі, що реконструюється, в М 1:100 в електронному або паперовому вигляді (у разі використання існуючих будівель, споруд).
 • Відомості про існуючу будову: стан несучих конструкцій будівлі, схеми інженерних комунікацій та ін. (у разі використання існуючих будівель, споруд).
 • Існуюча електрична принципіальна схема електропостачання.
 • Схеми теплопостачання із зазначенням ЦТП та джерел теплопостачання.
 • Схема газових мереж.
 • Схема пожежогасіння.
 • Схема мереж водопроводу та каналізації.
 • Зазначені на генплані орієнтовні точки підключення КГЕС до електричних, теплових, газових, водопровідних та каналізаційних мереж.
 • Дані про необхідність проведення геологічних та геодезичних досліджень на місці передбачуваного будівництва.
 • Дані про види застосовуваного палива (газу) та його склад.
 • Довідка Гідромету про троянду вітрів, температуру та фонові концентрації шкідливих речовин на майданчику будівництва.
 • Технічні умови приєднання підприємства до інженерних комунікацій (отримується Замовником у місцевих експлуатуючих організаціях у встановленому порядку).

Порядок отримання технічних умов Замовником регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №2328 від 20.12.1999р. (див. у цьому ж пункті).

Інші необхідні дані, які можуть знадобитися, Замовник надає за необхідності.

Нижче наведено приклад технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації у формі додатка до Договору на розробку проектно-кошторисної документації.

Завантажити

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування

Склад, порядок оформлення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

Завантажити

Постанова

Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

Завантажити